Όμιλος «Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Επιστημών»

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-2024 (Οκτώβριος 2023- Απρίλιος 2024), υλοποιήθηκε στο 20 ΓΕ.Λ. Αθηνών ο εκπαιδευτικός όμιλος με τίτλο: «Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Επιστημών» με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τον κ. Θεόδωρο Κόκκινο (ΠΕ02-Φιλολόγων) και τον κ. Ευστάθιο Καραγιάννη (ΠΕ04.02-Χημικών). Η διάρκεια του Ομίλου ήταν δύο (2) διδακτικές ώρες / εβδομάδα και απευθυνόταν σε όλες τις τάξεις.

Στόχος του Ομίλου ήταν ουσιαστικά να εξοικειώσει τους μαθητές με τη διεπιστημονική σχέση μεταξύ ιστορίας, φιλοσοφίας και θετικών επιστημών καθώς και να καλλιεργήσει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους.

Μετά την ολοκλήρωση λειτουργίας του ομίλου οι μαθητές καλλιέργησαν και εμπλούτισαν τις γνώσεις τους σχετικά με την ιστορία του φιλοσοφικού στοχασμού και των επιστημών, διερεύνησαν τη διεπιστημονική σχέση μεταξύ ιστορίας, φιλοσοφίας και θετικών επιστημών και καλλιέργησαν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης, ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα επιστήμης και φιλοσοφίας, ενώ καλλιεργήθηκαν ο κριτικός και ψηφιακός γραμματισμός. Ακόμη, ενθαρρύνθηκε η δημιουργική έκφραση και η καλλιέργεια της  φαντασίας, ενισχύθηκε η αυτοπεποίθηση των μαθητών και εμπεδώθηκε ένα κλίμα ασφάλειας, ομαδικής εργασίας και συλλογικής δημιουργικότητας.

Αναλυτικότερα, οι μαθητές, αφού κατέληξαν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, στην εργασία που ήθελαν να πραγματοποιήσουν, εκπαιδεύτηκαν και αναζήτησαν πληθώρα ψηφιακού και έντυπου υλικού (και στη βιβλιοθήκη του σχολείου), ενώ αυτενέργησαν σε μεγάλο βαθμό υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Δημιούργησαν παρουσιάσεις και γραπτές εργασίες, βίντεο, Podcast, ενώ επίσης κατασκεύασαν επιτραπέζιο παιχνίδι που συνδυάζει ερωτήσεις από τους τρεις θεματικούς κύκλους του ομίλου.