ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η σχολική μας εφημερίδα, δημιουργήθηκε και συντηρήθηκε, με πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού Πληροφορικής Γρατσάνου Αικ., το σχολικό έτος 2015-2016.

Για το σχολικό έτος 2016-2017, η συντήρησή της γίνεται από την εκπαιδευτικό Πληροφορικής Γρατσάνου Αικ.

Μικροί αρθρογράφοι, οι μαθητές του σχολείου μας. Τα θέματα της εφημερίδας επιλέγονται από τους μαθητές.

images (2)

Top