Συνεργατική Συναρμολόγηση

Η μέθοδος της συνεργατικής συναρμολόγησης ενθαρρύνει την επικοινωνία και τον διάλογο και μειώνει τις συγκρούσεις ανάμεσα στους μαθητές. Εδώ, δίνονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή της, εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου, καθώς και παρουσιάζεται μια πρακτική εφαρμογή της στην τάξη.Λήψη αρχείου

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης