Το νέο FIFA 23

yM0eeJui8AFByeP5BC5XV5j9

Το νέο παιχνίδι FIFA 23  της EA Sports είναι διαθέσιμο στις κονσόλες ps4 και ps5.

Όλα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν προτεινόμενες ηλικίες ώστε οι καταναλωτές να κάνουν συνειδητές αγορές ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Το Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια που αφορά τις ηλικίες, ονομάζεται PEGI ( Pan European Game Infomration) και είναι γραμμένο πάνω στο κουτί των βιντεοπαιχνιδιών.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι PEGI 3+.

Ζήσης και Θάνος

Σχολιάστε

Top