Εκπαιδευτικός Όμιλος «Ηλεκτρονική Εφημερίδα και Ηλεκτρονική Ενημέρωση»

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Ομίλου «Ηλεκτρονική Εφημερίδα και Ηλεκτρονική Ενημέρωση».

Καλή μας αρχή…

εφημερίδα