ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Τηλέφωνο:  2392035455, Fax: 2392035454, Τηλέφωνο Διευθυντή: 2392035452

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 20, Νέα Μηχανιώνα, Τ.Κ. 57004

e-mail: mail@2gym-n-michan.thess.sch.gr

site: http://2gym-n-michan.thess.sch.gr/

Top