ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Συντακτική Ομάδα Σχολικού Έτους 2022-2023

Κ. Ν., μαθητής/τρια της Β΄τάξης

Λ. Σ., μαθητής/τρια της Β΄τάξης

Μ. Μ., μαθητής/τρια της Γ΄ τάξης

Ν. Ε., μαθητής/τρια της Γ΄ τάξης

Ξ. Ι., μαθητής/τρια της Γ΄ τάξης

Π. Α., μαθητής/τρια της Γ΄ τάξης

Π. Μ., μαθητής/τρια της Γ΄ τάξης

 

 
Υπεύθυνη Καθηγήτρια
Διδούδη Κατερίνα
 

 

Σχολιάστε