Πρόγραμμα eTwinning

1698919074789

Το σχολείο μας την φετινή σχολική χρονιά υλοποιεί ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα etwinning (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων) στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών στην Α’ Τάξη με τίτλο: Wir lernen Deutsch (Μαθαίνουμε Γερμανικά).

Πρόκειται για μια συνεργασία 7 σχολείων της χώρας μας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές από το τμήμα Α2.

Δείτε το σχετικό video