Ενημέρωση μαθητών/τριών για τον Σ.Ε.Π.

Τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου οι μαθητές/τριες της Γ΄Γυμνασίου ενημερώθηκαν από την εκπαιδευτικό Διδούδη Αικατερίνη για τον  Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Δείτε το υλικό της ενημέρωσης