ΙΣΤΟΡΙΑ & ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ( πολιτιστικό πρόγραμμα)

1ο πόστερ μιας από τις ομάδες
 • 3ο πόστερ με έμπνευση την αρχαία Πέλλα

  2ο πόστερ με έμπνευση την αρχαία Πέλλα

  4ο πόστερ Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου

  3ο πόστερ Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου

  Το πρόγραμμά μας όπως και το σύνολο των πολιτιστικών προγραμμάτων  δίνει έμφαση στη συλλογική εργασία, την αλληλεγγύη και τη βιωματικότητα. Παράλληλα βοηθά τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.  Επίσης βοηθά στην ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας και προωθεί την ανανέωση γνώσεων και δεξιοτήτων.

 • Εξάλλου παροτρύνει τους μαθητές να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δράση, να οργανώνουν την εργασία τους, να θέτουν στόχους, να καθορίζουν δραστηριότητες, διαδικασίες και μέσα υλοποίησης των στόχων και τέλος να θέτουν κριτήρια αξιολόγησης και να αυτό- αξιολογούνται.

 

 •  Επίκεντρο είναι η γνωριμία με την τέχνη και  την τεχνική της φωτογραφίας,  την πρακτική άσκηση με αφορμή συγκεκριμένο θέμα και στόχο το συνδυασμό θεωρίας και πράξης.
 • Επίσης κεντρικός στόχος  είναι η διαθεματικότητα. Δεν ξεχνάμε ότι  οι αρχές που προωθούν τους σκοπούς της διαθεματικότητας είναι:
  • Η αρχή της παιδοκεντρικότητας
  • Η αρχή της αυτενεργούς μάθησης
  • Η αρχή της συνδιερεύνησης
  • Η αρχή της παροχής πληροφοριών
  • Η αρχή της ολιστικής προσέγγισης ( Ματσαγγούρας )
  • Η δράση καθορίστηκε από το στόχο ο κάθε μαθητής να έχει θετική στάση απέναντι στην τέχνη και τη δημιουργία της, διότι  ως γνωστόν μέσω της τέχνης μπορεί να «αποκατασταθεί η επαφή ανάμεσα στην αίσθηση, την ευαισθησία, τη φαντασία και τις νοητικές ικανότητες» (Righi,1982, αναφορά από Σωτηροπούλου, Επιστ.Βήμα,2004).
  • Έτσι μέσα από αυτό το πρόγραμμα οι μαθητές ήρθαν κοντά στον τόπο τους, τη Μακεδονία, τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Φωτογράφησαν δια ζώσης ή αποθήκευσαν εικόνες από το διαδίκτυο, ώστε να κάνουν κολάζ και να εμπλουτίσουν τις εικόνες τους ,αλλά και τις εμπειρίες τους από τη «ζωντανή» τοπική ιστορία.  (Παπαγιαννούλη Θάλεια ΠΕ02, υπεύθυνη προγράμματος)
  • 2ο πόστερ με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη
  • 4ο πόστερ με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Περί 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 73 Άρθρα
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΠΑΠΑΓΙAΝΝΟΥΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠE02

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης