ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο Νοέμβριος είναι μήνας αφιερωμένος στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ειδικά στα Δικαιώματα των Παιδιών, που είναι από τη φύση τους άτομα ευάλωτα.

Η φύση έχει πολλά δημιουργήματα, ένα από αυτά είναι και ο άνθρωπος. Όλοι οι άνθρωποι έχουν από τη φύση τους κάποια απαράβατα δικαιώματα. Αυτά είναι θεμελιώδη δικαιώματα που κάθε άτομο δικαιούται από τη στιγμή της γέννησής του μόνο και μόνο επειδή είναι ανθρώπινο ον.

Κατοχυρώθηκαν με την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρώπινων  Δικαιωμάτων από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι, το 1948. Ακόμα είναι διεθνή, αφού ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, και διασφαλίζουν την ισότητα. Μερικά από αυτά είναι το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην ελευθερία και στην ισονομία.PAIDIA POLEMOY

Οι ρίζες τους βρίσκονται στις ιδέες του Γαλλικού Διαφωτισμού και στην Αναγέννηση, καθώς στο Μεσαίωνα και κατοπινά επικρατούσε στην Ευρώπη ο τρόμος, η αθλιότητα και η βαρβαρότητα, εξαιτίας της φεουδαρχίας, των συνεχών πολέμων και της απολυταρχίας. Χάρη στις Διακηρύξεις των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του 1776 στην Αμερική και του 1789 στη Γαλλία διασφαλίζεται η ευημερία, η ευτυχία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σύμφωνα με το Κοινωνικό Συμβόλαιο των Διαφωτιστών, το Κράτος πρέπει να είναι ο εγγυητής και ο προστάτης τους.

Γενικά, ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ενός κρατικού δικαίου.

Η συντακτική ομάδα του Γ2

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης