καλαντα

Κάλαντα της Θράκης

Τα Κάλαντα της Θράκης, έχουν ρίζες που χάνονται βαθειά μέσα στην ιστορία και παρουσιάζουν μια εξαιρετική ποικιλία. Ειδικότερα η Ανατολική Θράκη ως περιοχή είναι ιδιαίτερα [...]

Xmas card B class

Δημιουργία Χριστουγεννιάτικων καρτών και συννεφόλεξου στο μάθημα των Αγγλικών!

Στο μάθημα των Αγγλικών μιλήσαμε με τους μαθητές και τις μαθήτριες για την ιστορία της πρώτης Χριστουγεννιάτικής κάρτας και κατασκευάσαμε τις δικές μας ηλεκτρονικές κάρτες [...]

revelation-2937691_1280

Αναστοχαστική Δραστηριότητα για τη Δράση του Συλλόγου Περπατώ με τα τμήματα Γ1 και Γ4 (συνεργασία μαθήματος Αγγλικών με Εργαστήρια Δεξιοτήτων)

Οι αναστοχαστικές δραστηριότητες είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση της μάθησης και της απόκτησης γνώσεων. Οι μαθητές μέσω τέτοιων δραστηριοτήτων  αναλύουν  και αξιολογούν καλύτερα [...]