20231111_114118

Το padlet των δικαιωμάτων

0

Δίκτυο σχολείων – Μιλάμε για τα Δικαιώματα του Παιδιού   https://el.padlet.com/ztakav/padlet-r7nwu1e3h5j3n8sg?fbclid=IwAR0g5CF7wCfxK_P572aQwFourWOiPPq8CR1Mc91gsPzq0O51FaeuxoDFqHo