Ο Αριστοτέλης διδάσκει τον Αλέξανδρο.

Στοιχεία της -μέσα από οπτικές της φυσικής φιλοσοφίας και της Χριστιανικής θεολογίας- αντιμετώπισης βασικών φιλοσοφικών ζητημάτων από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και το Μεσαίωνα.

0

Τα κύρια σημεία της αριστοτελικής κοσμολογίας Οι προϊστορικές αντιλήψεις για τη φύση εξελίχθηκαν σταδιακά μέσα στους αιώνες[1] στη φυσική φιλοσοφία των προσωκρατικών φιλοσόφων[2], περίπου τον [...]

chatgpt

Περί του ChatGPT

0

Ρωτήσαμε το ίδιο το ChatGPT να μας συστηθεί και να μας πει τι μπορεί να προσφέρει στην εκπαίδευση, και μας έδωσε την ακόλουθη απάντηση: Το [...]