Ο πιο γλυκός χορός, βιβλιοπαρουσίαση

Ο Ανδρέας  διάβασε τον Γλυκό χορό της Σύρμω Μιχαήλ και έγραψε την παρακάτω βιβλιοπαρουσίαση.

IMG_20200214_083031  sm2

Σχολιάστε