Ο Σημαντικός Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΠΟ: 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Μαρ• 31•23

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ2023

Αξιότιμα μέλη,

ορμώμενοι από την πρόσφατη είδηση σχετικά με την πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμίσουμε τον σκοπό δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι γνωστό, πως η ιδέα για μια Ευρώπη ενωμένη είναι παλιά και στηρίχθηκε κυρίως στην κοινή ιστορική πορεία και τα κοινά στοιχεία του πολιτισμού μας. Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ένωσης έχουν πολλαπλά οφέλη, σε όλους τους τομείς. Βασικός είναι ο οικονομικός τομέας. Στόχος είναι η οικονομική ανάπτυξη και η άνοδος του επιπέδου ζωής στα κράτη- μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. Επίσης προωθεί την επιτάχυνση αντιμετώπισης των οικονομικών προβλημάτων. Είναι φανερό ότι στις μέρες μας υπάρχει οικονομική κρίση λόγω του πολέμου, της ανεργίας και άλλων παραγόντων. Η επίτευξη της οικονομικής σταθερότητας, ιδιαίτερα μετά την καθιέρωση του ευρώ και η στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων κρατών-μελών, είναι ένας εξίσου σημαντικός στόχος.

Ο κοινωνικός τομέας, διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Στόχος της Κοινωνικής Πολιτικής της ευρωπαϊκής ένωσης, είναι να εξαλειφθούν ανισότητες στην Ευρωπαϊκή κοινωνία και να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των μελών της. Έτσι λοιπόν είναι ανάγκη να αναφερθούμε στην ύπαρξη κοινής νομοθεσίας για τη διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Υπό αυτό το πρίσμα, η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας είναι απαραίτητος σκοπός της Ένωσης.

Ο κυριότερος από όλους, είναι ο πολιτικός τομέας. Κύριοι στόχοι στον πολιτικό τομέα είναι η εδραίωση της Δημοκρατίας και η περιφρούρηση της ευρωπαϊκής ενότητας. Η χρηματοδότηση εκπαιδευτικών και επιστημονικών προγραμμάτων θα βοηθήσει στην εξέλιξη της νέας γενιάς. Παρά τα γενικά οφέλη από τη σύσταση της ευρωπαϊκής ένωσης και την ένταξη ενός κράτους-μέλους σε αυτήν, το μέλλον της απειλείται από τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζει, εφόσον παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση των κρατών-μελών σε σημαντικά διεθνή θέματα… Η αδυναμία και η αναποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα επιλύσει και ο κλονισμός της ευρωπαϊκής συνείδησης, εξαιτίας του διαφορετικού πολιτιστικού υπόβαθρου κάθε κράτους, είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικά προβλήματα. Συνοψίζοντας, πιστεύουμε ότι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντική σε πολλούς τομείς και συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας που συμμετέχει σε αυτήν.

Με εκτίμηση ,

Οι εκπρόσωποι της Βουλής των εφήβων

 Ανδριάνα Καραμηνά (Γ΄2)

Σχολιάστε

Top