ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

c82cc4e14a1d2c8c8ffff9840d24b558_M

Ο όρος εθελοντισμός αναφέρεται στην ηθελημένη παροχή υπηρεσιών χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, προς όφελος της κοινωνίας. Aποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κινήματα των τελευταίων δεκαετιών καθώς χαρακτηρίζεται από την εκούσια προσφορά υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο μέσα από χιλιάδες μη κυβερνητικές οργανώσεις ή αυτοδύναμες ομάδες ατόμων. Εθελοντής χαρακτηρίζεται εκείνος που συνεισφέρει υλικά αγαθά σε καταστάσεις που αυτά θεωρούνται αναγκαία για την κάλυψη ανθρώπινων αναγκών χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Στόχος ενός εθελοντή είναι η βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών και άλλων θεμελιωδών αναγκών μίας κοινωνίας.

82316

Τα είδη του εθελοντισμού είναι τα εξής:

  1. Ανιδιοτελής: Συχνά θεωρείται πως ο εθελοντισμός δεν έχει υλικά ανταλλάγματα, και αρκετοί εκτιμούν πως η εθελοντική εργασία θα πρέπει να αμείβεται.
  2. Επίσημος και μηΑρκετοί διαχωρίζουν τον εθελοντισμό σε επίσημο (προσφορά προς μία μη κυβερνητική οργάνωση ή ένα ίδρυμα) και ανεπίσημο (προσωπική προσφορά βοήθειας σε καθημερινά πράγματα)
  3. Εθελοντισμός νέων: Αυτή η μορφή εθελοντισμού απευθύνεται σε νέους για θέματα όπως είναι η οικολογία, ο αθλητισμός ή βοήθεια κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν κάποια μορφή δυσκολίας( άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.). Αυτή η μορφή εθελοντισμού πραγματοποιείται κυρίως για ομαλή ένταξη των νέων στο κοινωνικό σύστημα και στην ανάπτυξη αισθήματος αλληλεγγύης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έλαβε τη χαμηλότερη θέση στην ομάδα των ευρωπαϊκών χωρών με αναλογική συμμετοχή του πληθυσμού σε εθελοντικές δραστηριότητες μικρότερες του 10%, στοιχεία που απογοητεύουν αλλά υπάρχουν αξιόλογες προσπάθειες προσφορά στην κοινωνία των πολιτών.

Πάντα υπάρχει ελπίδα για ανοιχτούς Ορίζοντες και ένα καλύτερο αύριο που μπορεί να δημιουργηθεί από όλους μας!!!

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης