Ένα παράξενο φαινόμενο…Οι Μαύρες Τρύπες

Οι Μαύρες Τρύπες είναι διάφορα σημεία του χωροχρόνου που ασκούν τεράστιες βαρυτικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να καταπίνουν ό,τι βρουν στο πέρασμα τους…Ακόμη και το φως! Οι μαύρες τρύπες υπάρχουν σε διάφορα σημεία του σύμπαντος και συγκεκριμένα υπάρχουν σε σημεία που παλαιότερα υπήρχαν πυρήνες γιγάντιων άστρων που λίγο πριν το θάνατο του άστρου, νικήθηκαν από την βαρυτική έλξη με αποτέλεσμα τελικά το υλικό τους να καταρρεύσει και να συμπιεστεί περισσότερο από ότι το υλικό των αστέρων νετρονίων.

Οι Μαύρες τρύπες συνδέονται με την γενική θεωρία της σχετικότητας αφού όπως υποστήριξε ο Άλμπερτ Αϊνσταίν η βαρύτητα και γενικότερα η βαρυτική έλξη μπορεί να επηρεάσει την κίνηση του φωτός. Τα παράξενα αυτά φαινόμενα αποτέλεσαν πηγή έρευνας και έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών φυσικών και έτσι διαμορφώθηκαν και πολλές θεωρίες που στηρίζονται στην εξήγηση αυτών των φαινομένων.  Αρχικά με κάποιους απλοϊκούς υπολογισμούς του Μίτσελ διατυπώθηκε ότι ενδεχομένως αυτά τα σώματα έχουν την ίδια πυκνότητα με τον Ήλιο και τελικά κατέληξε στο ότι αυτά τα σώματα θα μπορούσαν να σχηματιστούν όταν η συνολική διάμετρος ενός άστρου υπερβαίνει την διάμετρο του Ήλιου με συντελεστή 500 και όταν η ταχύτητα διαφυγής της επιφάνειας υπερβαίνει τη ταχύτητα του  φωτός που ισούται με 299.792.458 m/s. Η διατύπωση αυτή έκανε πολλού μελετητές να ενθουσιαστούν αφού θεώρησαν ότι τελικά υπάρχουν πολλά αόρατα άστρα που μπορεί να κρύβονται σε κοινή θέα. Ωστόσο αυτός ο ενθουσιασμός εξασθένησε το 19ο αιώνα όταν έγινε φανερή η κυματική φύση του φωτός .

Παρόλα αυτά η δομή τους δεν μπορούν  να μας είναι γνωστή αφού σύμφωνα με την γενική σχετικότητα αφού δεν μπορούμε να αποσπάσουμε πληροφορίες για την εσωτερική τους δομή εφόσον η ύλη  στο εσωτερικό τους δεν μπορεί να κινηθεί εξωτερικά ώστε να πάρουμε δείγματα και να τις μελετήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος.

Τέλος παρά τις δυσκολίες στην μελέτη των μαύρων τρυπών έχει γίνει πλέον φανερό ότι πάντοτε όταν κάτι καταπίνεται από τις μαύρες τρύπες ,φαίνεται από τους εξωτερικούς παρατηρητές ότι ο χρόνος παγώνει όπως και συμβαίνει εξαιτίας και της τεράστιας ταχύτητας που αναπτύσσει το σώμα εξαιτίας της τεράστιας βαρυτικής δύναμης που θα ασκείται σε αυτό(αφού η βαρύτητα των μαύρων τρυπών ισούται με άπειρο. Παράλληλα στο εσωτερικό των μαύρων τρυπών παραβιάζονται όλοι οι νόμοι της φυσικής , όπως υποστηρίζουν πολλοί παλιοί αλλά και σύγχρονοι φυσικοί.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης