Εικόνα1

3D PRINTING

0

Η τρισδιάστατη εκτύπωση ή αλλιώς 3D Printing είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής, στην οποία κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού. Μπορούν να [...]