Στήλη: Κ) Η Βιωματική Σχέση με τα ΜΜΕ


Εργαστήριο σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του ΕΚΠΑ

Σταθμός Ένατος: η βιωματική μας σχέση με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΜΜΕ). Όταν ο χρόνος και η απόσταση

Top