Στήλη: Ι) «Η ιστορία του σχολείου μας»


Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο: ένα σχολείο που γράφει ιστορία!

Σταθμός Όγδοος: «η ιστορία του σχολείου μας». Το σχολείο μας κι η ιστορία του μάς ενέπνευσε. Αποδώσαμε λοιπόν ψηφιακά την ιστορία του

Top