ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

Η νέα   εθνική στρατηγική  για τους Ρομά ξεκινάει με την ένταξη τους έχοντας ως στόχο την ισότητα, την ένταξη τους σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Αρχικά, τονίζεται η μέριμνα για την πρόληψη και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά και η ενίσχυση τους για ισότιμη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά, όπως εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, φροντίδα και στέγαση. Επίσης, πρέπει να υπάρχει καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά. Ακόμα, πρέπει να υπάρχει  προώθηση και ενεργή συμμετοχή των Ρομά στην κοινωνική, οικονομική και στην πολιτική ζωή.

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης