Πρόγραμμα και στόχοι Επιμόρφωσης

Η εκπαιδευτική αντιμετώπιση των μαθητών/-τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στην τυπική τάξη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα της παιδαγωγικής επιστήμης: το σχολικό περιβάλλον πρέπει να δομηθεί έτσι ώστε να εκμηδενίζονται τα εμπόδια εκείνα που παρακωλύουν τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής και πλήρους αξιοποίησης όλων των ικανοτήτων που διαθέτουν οι μαθητές/-τριες σύμφωνα με τον ατομικό ρυθμό ανάπτυξής τους.

Στην παρούσα επιμόρφωση αναπτύχθηκαν τεχνικές και στρατηγικές για την υποστήριξη των μαθητών/-τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στη γενική τάξη και τρόποι προσαρμογής των στόχων και του περιεχομένου των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) σύμφωνα με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν οι στρατηγικές διδασκαλίας ανά αναπηρία, ειδική εκπαιδευτική ανάγκη και εργαζόμενοι σε υπο-ομάδες αναλαμβάναμε μελέτες περίπτωσης με φύλλα εργασίας, ώστε να εμπεδωθεί πρακτικά η εφαρμογή τους σε πραγματικές συνθήκες:

 • Positive Education-Positive Emotions
 • The PERMA Model of Well-being
 • Different Types of Intelligence
 • Inclusion: Why Not?
 • KUDO
 • Pictogram Sentences
 • The Pomodoro Technique
 • Double Bubble
 • Fishbone Diagram
 • Multisensory Techniques
 • Read it-Build it-Write it
 • Think-Pair-Share
 • Jigsaw Groups
 • Visual Thinking Strategies

 

Κι εμείς, όπως οι μαθητές μας στην σχολική τάξη,  κινητοποιηθήκαμε με δραστηριότητες και βιωματικά παιχνίδια, για να φανεί στην πράξη ότι πλέον κινούμαστε σε μαθητοκεντρική εκπαίδευση και μόνο με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/-τριών θα έρθει η γνώση και η εμπέδωσή της.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαμε, 5 από την Πολωνία, 1 από τη Βαλένθια και 1 από τη Μαδρίτη της Ισπανίας, 1 από την Λετονία και η υποφαινόμενη ανταλλάξαμε τις εκπαιδευτικές μας εμπειρίες τόσο από προηγούμενα σχολικά πλαίσια ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης που έχουμε  εργαστεί όσο και από τη σχολική μονάδα που υπηρετήσαμε τη σχολική χρονιά 2021-2022.

31

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης