Οφέλη συμμετοχής

Στο κλείσιμο της επιμορφωτικής δράσης έγινε απολογισμός των εμπειριών και των γνώσεων που αποκομίστηκαν, όπου  καταλήξαμε ότι τρία είναι τα βασικά στοιχεία-κλειδιά της ενταξιακής εκπαίδευσης:

  • Presence (παρουσία)
  • Participation (συμμετοχή)
  • Achievement (επιτυχία)

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί οφείλουμε ν’ αντιληφθούμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο ποικιλομορφίας, οπότε και οι τάξεις μας είναι γεμάτες με παιδιά που διαφέρουν μεταξύ τους και εμείς οφείλουμε να φροντίζουμε να μπορούμε ν΄ ανταποκριθούμε στη διαφορετικότητα καθενός από αυτά. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία.

Λαμβάνοντας υπόψη την συνύπαρξη και την συνεκπαίδευση των κωφών/βαρήκοων και ακουόντων μαθητών που χαρακτηρίζει την σχολική μας μονάδα  αποτελεί επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία, η δημιουργικότητα, να εφαρμοστούν νέες δεξιότητες που αποκτήθηκαν και να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ αυτών των διαφορετικών ομάδων για την κατάκτηση της γνώσης από τους μαθητές με βιωματικό τρόπο.

Αναμένεται από τους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών στο βαθμό που τους επιτρέπει η ύλη του κάθε μαθήματος και να υιοθετήσουν νέες παιδαγωγικές πρακτικές, για να προωθήσουν αποτελεσματικά αυτές τις ικανότητες στους μαθητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες από τις πρακτικές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω  περιορισμών στη χρήση η/υ ή ατομικών tablets: αδυναμία να έχουν όλοι/-ες οι μαθητές/-τριες ή κινητών τηλεφώνων (ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στην εκπαιδευτική διαδικασία και γενικότερα στον σχολικό χώρο).

 6

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης