Πρόγραμμα και Στόχοι Επιμόρφωσης

Στην παρούσα επιμόρφωση παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που έχουν επίκεντρο τον μαθητή – Student-centered classroom, με στόχο να αφομοιώσουμε, να κατακτήσουμε και να ενσωματώσουμε τις νέες πρακτικές στην σχολική αίθουσα. Ειδικότερα οι διδακτικές προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν είναι οι εξής:

 

Χρησιμοποιήθηκαν διαδικτυακά εργαλεία που προσφέρουν διαδραστικότητα και ενδιαφέρον στους μαθητές, όπως:

  • actionbound (https://en.actionbound.com ), ψηφιακά κυνήγια εξερεύνηση ενός χώρου, ενός μουσείου, μια περιοχής, δημιουργία ψηφιακού χρονοδιαγράμματος γεγονότων/ τα μέρη μιας περιοδείας
  • padlet (https://el.padlet.com), πλατφόρμα ασύγχρονης μάθησης ιδανική για το μοντέλο της μικτής μάθησης & ανεστραμμένης τάξης
  • mentimeter (https://www.mentimeter.com), στιγμιαία αξιολόγηση

 

Τέλος, συμμετείχαμε σε δραστηριότητες και βιωματικά παιχνίδια που συμβάλλουν στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών, εγείρουν την φαντασία τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, και τους βοηθούν να αντιμετωπίζουν τις μαθησιακές δυσκολίες τους όπως:

  • Catch the finger (while listening a story)
  • Tell a story with story cubes
  • Story in a different language
  • Breathing for relaxation 4-7-8
  • Running story / dictation
  • Flying flipcharts

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαμε, 1 από Τουρκία, 1 από Ιορδανία, 1 από Λίβανο και 2 από Ελλάδα ανταλλάξαμε εμπειρίες παρουσιάζοντας το σύστημα εκπαίδευσης κάθε χώρας, εμπειρίες και καλές πρακτικές.

Effective Pedagogies for 21st_schedule

325618689_703804841442730_6021713230869653337_n

330472412_912621453419454_5188505444781697586_n

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης