Προσδοκώμενα Οφέλη

Μετά το πέρας της επιμορφωτικής δράσης έγινε απολογισμός των εμπειριών και των γνώσεων που αποκομίστηκαν όπου αναδείχθηκε η  επιτακτική ανάγκη ο μαθητής να είναι στο Επίκεντρο της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας (Student-centered classroom).

Αναμένονται πολλαπλά τα οφέλη προς τους μαθητές:

  • Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων συνεργασίας, προτεραιότητα στην ομαδική εργασία
  • Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω της ομαδικότητας
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω της επίλυσης προβλημάτων
  • Βελτίωση αυτοπεποίθησης & αυτοεκτίμησης, διότι παρέχεται η δυνατότητα σε ορισμένους μαθητές να ηγηθούν και να κατευθύνουν την ομαδική έρευνα

ώστε να αντιμετωπιστούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι μαθησιακές δυσκολίες, διότι αρκετές φορές αποτελούν αιτίες επιθετικών συμπεριφορών και σχολικής διαρροής. Λαμβάνοντας υπόψη την συνύπαρξη και την συνεκπαίδευση των κωφών/βαρήκοων και ακουόντων μαθητών που χαρακτηρίζει την σχολική μας μονάδα  αποτελεί επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία, η δημιουργικότητα, να εφαρμοστούν νέες δεξιότητες που αποκτήθηκαν και να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ αυτών των διαφορετικών ομάδων για την κατάκτηση της γνώσης από τους μαθητές με βιωματικό τρόπο.

Αναμένεται η εφαρμογή και η υιοθέτηση των νέων παιδαγωγικών πρακτικών, που αποκτήθηκαν στο βαθμό που επιτρέπει η ύλη κάθε μαθήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες από τις πρακτικές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω των περιορισμών που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία για την χρήση κινητών στο σχολείο, αλλά θα προσαρμοστούν στον πλησιέστερο βαθμό.

325618689_703804841442730_6021713230869653337_n

 

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης