ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄και της Στ΄τάξης που συμμετέχουν στον Όμιλο των Δημοσιογράφων (ελληνικά τα μικρά ονόματα, σε ομάδες των 4 ανάλογα με την τάξη που έχουν αναλάβει)

Constantina

Irene 

Agapi 

Nikitas 

Dimita 

Emil 

Konstantinos 

Deppie 

Celia 

Evelyn 

Harris 

Anastasis 

John 

Ioanna

Chris

Cleo 

Stella 

Sandy 

Chryssanthi 

Thekleia

Alexander 

Argie 

George 

Chris 

Elda 

Katerina 

Irene 

Sophia

Top