»Ο καιρός»-Από Φρίξο

ΑΠΟ: ΤΖΙΤΖΗ ΘΩΜΑΗ - Ιαν• 15•18

»Ο  καιρός»

αρχείο λήψης (6)

Παρατηρώντας  τον  ουρανό  που  είναι  καθαρός  και  τα  αστέρια  που  είναι  λαμπέρα ο

καιρός  για  αύριο  μάλλον  θα  είναι  πολύ καλός.

Βέβαια   παρατηρώ  μια  έντονη  ανυσηχία  στα  ζώα  του  σπίτιου.Την  τελευταία  φορά  που

έγινε  αυτό  νιώσαμε  την  γη  να  κουνιέται  και  τρόμάξαμε   πολύ.  Ελπίζουμε  να  μην

ξανασυμβεί.

 

 

Φρίξος

Σχολιάστε

Top