ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ -Από Φρίξο

ΑΠΟ: ΤΖΙΤΖΗ ΘΩΜΑΗ - Ιαν• 15•18

images

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ

Δύσκολες  μέρες  παίρνουν  οι  κάτοικοι  της  περιοχής  μας  τα  τελευταία

χρόνια.

Από  τότε  που  οι  Θεσσαλοί  ήρθαν  και  εγκαταστάθηκαν  στη  γη  μας

η  ζωή  μας  έχει  γίνει  ανυπόφορη.Είμαστε  δούλοι  στην  ίδια  την  πατρίδα.

Από  το  πρωί  μέχρι  το  βράδυ  δουλεύουμε  στα  χωράφια  και  στο  τέλος  οι

Θεσσαλοί  μας  παίρνουν  όλη  την  σοδιά. Δεν  είμαστε  ευτιχισμένοι  ούτε  εμείς  ούτε  τα  παιδιά  μας  και  πληρωνούμε  καθημερινά   πολλούς  φόρους.

Αρκετοί   από  εμάς  άφησαν   τον  τόπο  τους   και  πήγαν  αλλού  να  ζή-

σουν  καλύτερα.Εμείς  όμως  αγαπήτοι    συμπολίτες   που  μείναμε  εδώ  πρέ-

πει  να  ενωθούμε  και  όλοι  μαζί  αφού  πολεμήσουμε  τους  Θεσσαλούς  να

πάρουμε  την  περιουσία  μας  πίσω  και  να  ζήσουμε  ελεύθερα.

Φρίξος

 

Σχολιάστε

Top