Βιβλία ή Ταινίες; Έρευνα στα σχολεία της Καλαμωτής!

Παρακάτω παρουσιάζονται τ’αποτελέσματα της έρευνας μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στα σχολεία της Καλαμωτής και της Καλλιμασίας:

Γράφημα απάντησης φορμών. Τίτλος ερωτήματος: Φύλο. Αριθμός απαντήσεων: 39 απαντήσεις.

Γράφημα απάντησης φορμών. Τίτλος ερωτήματος: Ηλικία. Αριθμός απαντήσεων: 39 απαντήσεις.

Γράφημα απάντησης φορμών. Τίτλος ερωτήματος: Σχολείο. Αριθμός απαντήσεων: 39 απαντήσεις.

Γράφημα απάντησης φορμών. Τίτλος ερωτήματος: Πόσο σας αρέσει να διαβάζετε βιβλία;. Αριθμός απαντήσεων: 39 απαντήσεις.

Γράφημα απάντησης φορμών. Τίτλος ερωτήματος: Πόσα περίπου βιβλία διαβάζεται το μήνα?. Αριθμός απαντήσεων: 39 απαντήσεις.

Γράφημα απάντησης φορμών. Τίτλος ερωτήματος: Τι είδους βιβλία σας αρέσει να διαβάζετε;. Αριθμός απαντήσεων: 37 απαντήσεις.

Γράφημα απάντησης φορμών. Τίτλος ερωτήματος: Προτιμάτε τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή ή έντυπη μορφή;. Αριθμός απαντήσεων: 38 απαντήσεις.

Γράφημα απάντησης φορμών. Τίτλος ερωτήματος: Προτιμάτε να αγοράσετε τα βιβλία από το διαδίκτυο ή από βιβλιοπωλείο; . Αριθμός απαντήσεων: 38 απαντήσεις.

Γράφημα απάντησης φορμών. Τίτλος ερωτήματος: Πόσο σας αρέσει να βλέπετε ταινίες;. Αριθμός απαντήσεων: 39 απαντήσεις.

Γράφημα απάντησης φορμών. Τίτλος ερωτήματος: Πόσες περίπου ταινίες βλέπετε τον μήνα;. Αριθμός απαντήσεων: 39 απαντήσεις.

Γράφημα απάντησης φορμών. Τίτλος ερωτήματος: Τι είδους ταινίες σας αρέσει να βλέπετε;. Αριθμός απαντήσεων: 39 απαντήσεις.

Γράφημα απάντησης φορμών. Τίτλος ερωτήματος: Προτιμάτε να βλέπετε ταινίες στον κινηματογράφο ή στο σπίτι;. Αριθμός απαντήσεων: 39 απαντήσεις.

Σχολιάστε

Top