ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Οι μαθητές των τμημάτων Α1 και Α2 συνέταξαν τα άρθρα των 2 τελευταίων τευχών, στα πλαίσια των ερευνητικών τους εργασιών…

Α1 – Ερευνητική Εργασία Β” Τετραμήνου:
(Ασφαλής χρήση του διαδικτύου)

1η ΟΜΑΔΑ: Διαδικτυακά παιχνίδια – Υπερβολική ενασχόληση

2η ΟΜΑΔΑ: Ερωτηματολόγιο με θέμα το διαδίκτυο

3η ΟΜΑΔΑ: «Facebook» – Ρυθμίσεις απορρήτου

4η ΟΜΑΔΑ: «Wikileaks» – J. Assange

5η ΟΜΑΔΑ: Copyrights (Μουσική, Κιν/φος, Λογισμικό)

 

Α2 – Ερευνητική εργασία Β” τετραμήνου:
(Η Ρόδος μέσα από web2 εφαρμογές)

1η ΟΜΑΔΑ: «TAGXEDO» – Συννεφόλεξα

2η ΟΜΑΔΑ: «NATURA 2000″ – Παρουσίαση (Google)

3η ΟΜΑΔΑ: «PREZI» – Κινούμενες παρουσιάσεις

4η ΟΜΑΔΑ: «GLOGSTER» – Ηλεκτρ/κή Αφίσα

5η ΟΜΑΔΑ: «WeVideo» – Δημιουργία βίντεο

Top