Τα οφέλη της ανακύκλωσης οχημάτων

Γιατί να κάνω ανακύκλωση οχημάτων; Δηλώνοντας την ανακύκλωση κατά την απόσυρση ενός οχήματος, ο ιδιοκτήτης διασφαλίζει την οριστική διαγραφή του οχήματος του από το Υπουργείο Μεταφορών και την Εφορία, γλυτώνοντας από πολλά μελλοντικά έξοδα (π.χ. φόρους, ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας). Πώς βοηθάω και στην προστασία περιβάλλοντος; Mε την ανακύκλωση, κάθε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου, εκτός από την εξοικονόμηση των τελών, συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Μέχρι και το 98% κάθε αυτοκινήτου μπορεί να ανακυκλωθεί με πολλές και σημαντικές θετικές συνέπειες για το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η ανακύκλωση των οχημάτων συνεισφέρει, ως εξής: 76% στη μείωση της ρύπανσης του νερού 75% Συνεχίστε την ανάγνωση →

Τα απαραίτητα έγγραφα για την παράδoση ΟΤΚΖ

Για την παράδοση ενός ΟΤΚΖ χρειάζονται κάποια απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα : Το όχημα πρέπει να έχει άδεια κυκλοφορίας Το όχημα πρέπει να έχει νόμιμες πινακίδες Ο πολίτης που το παραδίδει πρέπει να κατέχει κάποια αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο Πρέπει να έχει θεωρημένη εξουσιοδότηση σε περίπτωση που το όχημα παραδίδεται από εκπρόσωπο του νόμιμου ιδιοκτήτη Πηγές: https://www.diaamath.gr/      

Μέχρι πότε μπορεί να παραδοθεί ένα όχημα στα κέντρα συλλογής ΟΤΚΖ;

Το όχημα πρέπει να παραδοθεί έως τις 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους στα κέντρα συλλογής ΟΤΚΖ ώστε να γίνει η αποταξινόμιση και να μην χρεωθούν οι κάτοχοι του τα τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους. Το αυτοκίνητο μπορεί να παραδοθεί από το νόμιμο ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα είναι: Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Πινακίδες του οχήματος Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο παραδίδοντος Θεωρημένη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που το όχημα παραδίδεται από εκπρόσωπο του νόμιμου ιδιοκτήτη) Πηγή: https://www.diaamath.gr/

Τα κέντρα συλλογής και επεξεργασίας ΟΧΤΖ στην περιοχή μας

Αφού ψάξαμε εντοπίσαμε δύο εγκεκριμένα κέντρα συλλογής και επεξεργασίας οχημάτων στην περιοχή της Θράκης. Το πρώτο βρίσκεται στον νομό Έβρου και συγκεκριμένα τον δήμο Αλεξανδρούπολης με την επωνυμία Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.  Το δεύτερο εντοπίζεται στο νομό Ξάνθης, στο δήμο Ξάνθης και φέρει το όνομα ΑΦΟΙ ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ Ο.Ε. . Στοιχεία επικοινωνίας: Νομός Έβρου: Διεύθυνση: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551032169 Νομός Ξάνθης: Διεύθυνση: 3ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2541026655     Πηγή :  http://www.edoe.gr/paradosi-oximaton/

Οχήματα, ανακυκλώνονται ή όχι?

“Ολα τα οχήματα για τα οποία παύει να υφίσταται η συνήθης χρήση τους είτε λόγω παλαιότητας είτε λόγω άλλων αιτίων και ο ιδιοκτήτης του επιθυμεί την παράδοση των πινακίδων τους  μπορούν να ανακυκλωθούν . Συγκεκριμένα με το ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α) ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ και καθορίζονται τα μέτρα και οι όροι για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ). https://www.diaamath.gr