Εργασία, Απασχόληση, Προσανατολισμός

πλ

Χρήσιμες ιστοσελίδες για την ενημέρωσή σας

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) : www.ekep.gr

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP): www.cedefop.gr

ΟΑΕΔ: www.oaed.gr

- ΔΙΚΑΤΣΑ: www.hri.org/info/help/dikatsagr.html

- Ευρωπαϊκό Κέντρο Ενημέρωσης, Πληροφόρησης & Πολιτισμού: www.ekepp.gr

- Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (ΕΙΕ): www.eie.org.gr Μεταξύ άλλων δίνεται ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο εργασίας, θέματα απασχόλησης και ανεργίας, εκδόσεις του ΕΙΕ και το αξιόλογο περιοδικό Προβολές

- Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ:

www.inegsee.gr

25

Περιέχει πολύ αξιόπιστες μελέτες και έρευνες από οικονομικούς, κοινωνικούς και νομικούς επιστήμονες.

Επίσης το περιοδικό Ενημέρωση

Υπουργείο Εργασίας…: www.labor-ministry.gr

Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ): www.ine.otoe.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης: Ενημέρωση για υπηρεσίες και αγαθά του δημόσιου τομέα και τις εργασιακές σχέσεις: www.gspa.gr

Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας: www.elinyae.gr

Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος: www.gsee.gr/KEPEA/kepea-hp.htm (%)

Δίκτυο Ανάπτυξης και Απασχόλησης ΔΙ.ΑΝ.Α. (με τη συνεργασία του Εργατικού Κέντρου, του Επαγγελματικού Επιμεληρίου και Δήμων της Θεσσαλονίκης): www.e-diana.gr

H Εργασία στο Διαδίκτυο (e-recruiting)

Εκτός από τον ΟΑΕΔ, δραστηριοποιούνται αρκετά Ιδιωτικά κέντρα παροχής υπηρεσιών για θέματα εργασίας, δημοσιεύσεις αγγελιών, υπηρεσίες

26

συμβουλευτικής, εξειδικευμένες πληροφορίες και τεχνικές για την εύρεση εργασίας, τη συμπλήρωση βιογραφικών σημειωμάτων, τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού, την αγορά εργασίας, την Τηλεργασία κλπ στις διευθύνσεις:

www.intrajobs.com

www.agoraergasias.gr

www.manwork.gr

www.myjob.gr

www.teleworking.gr

www.kpmg.gr

www.skywalker.com

www.carrerop.com

www.injobs.gr

www.mentior.gr

www.recruitment.gr

www.kariera.gr

www.justjobs.gr (KPMG)

Στην παγκόσμια αγορά εργασίας:

Για αναζήτηση υψηλόβαθμων στελεχών στη διεύθυνση

www.firststep.com, για υπαλλήλους στη διεύθυνση www.monster.co.uk και το Γραφείο Προσωπικού στη www.glsajob.co.uk Σημαντικό υλικό επαγγελματικών μονογραφιών υπάρχει στη σελίδα

www.bls.gov των ΗΠΑ

Σχολιάστε

Top