Ισότητα των δύο φύλων στην αγορά εργασίας

  Οδηγία  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών


Οι 11 σχολές ΑΕΙ που ανοίγουν πολλές επαγγελματικές πόρτες

Tμήματα με μοναδικά αντικείμενα σπουδών, που παρέχουν πολλαπλές επαγγελματικές διεξόδους και δεν χρειάζονται υψηλές βαθμολογίες εισαγωγής παρουσιάζει το σημερινό «Εθνος


Εργασία, Απασχόληση, Προσανατολισμός

Χρήσιμες ιστοσελίδες για την ενημέρωσή σας Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) : www.ekep.gr Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP): www.cedefop.gr ΟΑΕΔ:


Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

       Οι κανόνες στην εργασία σήμερα έχουν αλλάξει. Όλοι κρινόμαστε με νέα κριτήρια. Δε φτάνει μόνο η εκπαίδευση και η


ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΟ E-BOOK

Η ιστορία του χαρτιου   Για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία η συναρπαστική διαδρομή του χαρτιού ανά τους αιώνες -του

Top