ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2017-2018

 1. Κορμπάκη Μαριάτα-ΠΕ02 – Διευθύντρια
 2. Κότσαλης Χρήστος- ΠΕ01
 3. Καλδέρης Δημήτριος-ΠΕ02
 4. Κούτρας Μιχάλης-ΠΕ02
 5. Μπέρδου Ευγενία-ΠΕ02
 6. Παπαβασιλείου Σταυρούλα-ΠΕ02
 7. Σούντα Σταματική-ΠΕ02
 8. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος -ΠΕ03
 9. Χελιώτη Παναγιώτα-ΠΕ03
 10. Καμπέρης Γεώργιος-ΠΕ01,01
 11. Χιώτης Παντελής-ΠΕ04,01
 12. Κανελλόπουλος Ιωάννης-ΠΕ04,04
 13. Υψηλάντη Γαρυφαλλιά-ΠΕ05
 14. Γιαβρόγλου Λάουρα-ΠΕ06
 15. Μπόκου Σταυρούλα-ΠΕ06
 16. Γκίνης Θεόδωρος-ΠΕ11
 17. Σταθάκης ΝικόλαοςΠΕ-16
 18. Τσάκος Νικόλαος-ΠΕ16
 19. Μαλαμούσης Απόστολος ΠΕ17,02
 20. Δρίβας Σωτήριος ΠΕ17,03
 21. Κουρκούλης Γρηγόρης ΠΕ17
 22. Σκουργιά Ελένη-ΠΕ20
 23. Αποστολίδη Βασιλική – ΠΕ02 ΕΑΕ
 24. Κοκοσάρη Χαρίκλεια – ΠΕ03 ΕΑΕ
Top