ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2018-2019

 1. Κορμπάκη Μαριάτα-ΠΕ02 – Διευθύντρια
 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος -ΠΕ03-Υποδιευθυντής
 3. Κότσαλης Χρήστος- ΠΕ01
 4. Κούτρας Μιχάλης-ΠΕ02
 5. Παγκάλου Ελένη-ΠΕ02
 6. Σούντα Σταματική-ΠΕ02
 7. Φωτάκου Ελένη-ΠΕ02
 8. Χελιώτη Παναγιώτα-ΠΕ03
 9. Καπετάνος Βασίλειος-ΠΕ04,01
 10. Χιώτης Παντελής-ΠΕ04,01
 11. Σταντσίδου Αναστασία-ΠΕ04.04
 12. Υψηλάντη Γαρυφαλλιά-ΠΕ05
 13. Μπόκου Σταυρούλα-ΠΕ06
 14. Γκίνης Θεόδωρος-ΠΕ11
 15. Αναστασόπουλος Μάριος Παντελής-ΠΕ79,01
 16. Βαϊνά Γλυκερία-ΠΕ80
 17. Λαγκαδιώτης Ιωάννης-ΠΕ84
 18. Σκουργιά Ελένη-ΠΕ20
 19. Χαρτουμπέκη Φωτεινή-ΕΕΠ
 20. Μαρινίδου Χριστοφορία-ΕΕΠ
 21. Κοκκινάκου Ελένη-ΕΒΠ
 22. Καραμήτος Αντώνιος-ΠΕ86
Top