ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2015-2016

 1. Κορμπάκη Μαριάτα-ΠΕ02 – Διευθύντρια

 2. Κότσαλης Χρήστος- ΠΕ01

 3. Βαχαβιώλος Δημήτριος-ΠΕ02

 4. Καλδέρης Δημήτριος-ΠΕ02

 5. Σκλήρη Χρυσούλα-ΠΕ02

 6. Σούντα Σταματική-ΠΕ02

 7. Καμπίτσης Νικόλαος-ΠΕ03

 8. Χελιώτη Παναγιώτα-ΠΕ03

 9. Γραμματικάκη Κλεοπάτρα-ΠΕ04

 10. Χιώτης Παντελής-ΠΕ04

 11. Υψηλάντη Γαρυφαλλιά-ΠΕ05

 12. Μπόκου Σταυρούλα-ΠΕ06

 13. Κουτσομιχάλης Δημήτριος-ΠΕ09

 14. Γκίνης Θεόδωρος-ΠΕ11

 15. Σιγουλάκης Κωνσταντίνος-ΠΕ14

 16. Βλαχονικολού Ηλέκτρα-ΠΕ16

 17. Σκουργιά Ελένη-ΠΕ20

Top