Παροιμίες για τον μήνα Νοέμβριο

νοεμβριος

 

Τον Οκτώβρη τα κουδούνια , το Νοέμβρη παραμύθια.

Το Νοέμβρη και Δεκέμβρη φύτευε καταβολάδες.

Η πούλια βασιλεύοντας το μήνυμά της στέλνει.
Ούτε τσοπάνος στα βουνά ούτε ζευγάς στους κάμπους.

Ο Νοέμβρης έκλεισε, τα ζευγάρια είναι στο στάβλο κι ούτε ζευγάς στους κάμπους.

Ο Νοέμβρης σαν θα έλθει τα γομάρια μέσα κλείνει.

Όποιος σπείρει τον Νοέμβρη ούτε σπόρο δεν Θα πάρει.

Της ελιάς το φύλλο κι αν χαθεί, πάλι θε να ξαναβρεθεί.

Όταν έρθει ο Νοέμβρης σιγομπαίνει ο χειμώνας.

Το Νοέμβρη κρύο κάνει κι η φωτιά θα μας ζεστάνει.

Νοέμβρη νόα κι έσπερνε, Δεκέμβρη ιδέ κι απόσπειρε, κι έμπα και στ’ αμπέλι σου καλονοικοκύρης μέσα.

Νοέμβρη οργώματα κι ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές.

Ο Νοέμβρης κι αν βροντά, το κρασάκι να ’ναι καλά!

Ο Νοέμβρης με βροχή, σκάβει, σπέρνει όλη τη γη.

Τ’ Αϊ-Αντρέα αντρειεύει το κρύο.

 Ο Αϊ-Μηνάς εμήνυσε: Πούλια μην ξημερώσει.

 Αν τ’  Αϊ-Φιλίππου λείπω, τ’ Άγια των Αγιών (21 Νοεμβρίου) δε λείπω.

 Στις δεκαεφτά, στις δεκαοχτώ πέφτει η Πούλια στο γιαλό και πίσω παραγγέλνει: Μηδέ στανίτσα στα βουνά, μηδέ γιωργός στους κάμπους.ΣΙΛΙΑ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σχολιάστε

Top