Συνέντευξη από τον καθηγητή μας κ. Χατζηλάμπρου Χρυσόστομο

Χωρίς τίτλο

Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, σημερινός καθηγητής θρησκευτικών στο γυμνάσιο Παμφίλων, φοίτησε στο ίδιο γυμνάσιο το 1981-1982. Τότε γυμνάσιο και λύκειο στεγάζονταν στο ίδιο κτήριο. Ήταν μεικτό και τα παιδιά που φοιτούσαν ήταν πάρα πολλά. Το κτήριο δεν ήταν περιποιημένο και λόγω του μεγάλου αριθμού των μαθητών και του περιορισμένου αριθμού αιθουσών αναγκάζονταν να κάνουν μάθημα στους διαδρόμους ή σε μικρές αίθουσες, όπως ο χώρος πριν την είσοδο στη σημερινή αίθουσα πληροφορικής. Τα μαθήματα ήταν λιγότερα από τα σημερινά καθώς δεν είχαν πληροφορική, τεχνολογία και δεύτερη ξένη γλώσσα. Οι καθηγητές ήταν αυστηροί στη βαθμολογία, με άριστα το 17-18.

Kάιτατζη Αντιγόνη

Παπαδόπουλος Βασίλης

Σχολιάστε

Top