Ξεκίνημα από ένα ξωκλήσι

εικ1

Μία περιήγηση στα ξωκλήσια και στα παρεκκλήσια της Παναγιούδας θα περιέχει η στήλη αυτή. Έτσι θα σας δοθεί η ευκαιρία να τα γνωρίσετε και να περιηγηθείτε σε αυτά, έστω και οπτικά. Το πρώτο παρεκκλήσι, που βρίσκεται στο κέντρο του χωριού είναι της Αγίας Αργυρής.

Το ναΐδριο της Αγίας Αργυρής χτίστηκε στην  Παναγιούδα Λέσβου, με δαπάνη των αδελφών Ειρήνης και Χρυσούλας Χατζηγιαννιού  εις μνήμην των γονέων τους, Παναγιώτου και Γαρυφαλλιάς, και της αδελφής μας Αγγελικής. 

Τα εγκαίνια έγιναν την 2αν Αύγουστου, Σάββατο, 2003, μεγαλοπρεπώς υπό του Μητροπολίτου Μυτιλήνης, κ. Ιακώβου του Γ’.
Το ναΐδριο αφιερώθηκε  στον μεγάλον ναόν της κωμοπόλεως Παναγιούδα, πού τιμάται στη Γένεση τής Υπεραγίας Θεοτόκου, το δε οικόπεδο σε σταυροδρόμι, ήταν δωρεά του προέδρου της Κοινότητας Παναγιούδας, κ. Δημητρίου Μπούμπα.

Η Αγία Αργυρή αγαπήθηκε πολύ από τους κατοίκους της Παναγιούδας και της Λέσβου, λειτουργείται σχεδόν κάθε εβδομάδα ως προστάτης του γάμου και της νεότητας. Η Μνήμη της εορτάζεται στις 30 Απριλίου. Η κ. Χρυσούλα Χατζηγιαννιού αναφέρει χαρακτηριστικά:
« 
Κατά το κτίσιμο του Ναϊδρίου της Αγίας, ήλθε ο ιερέας της εκκλησίας του χωρίου, Πατήρ Θεολόγος Σακαλής, συγκινημένος και δακρυσμένος και είπε στην αδελφή μου Ειρήνη, που επιστατούσε:
Απόψε είδα ένα όνειρο:
Σαν να βρισκόμουν στην εκκλησία μας της Παναγίας και ήλθε η Αγία Αργυρή, -νεαρή κόρη, – και μου είπε τα εξής:
«Όταν θα κάνετε την εικόνα μου στο εκκλησάκι μου, να μην γίνει όπως αυτή εδώ, αλλά να κρατώ δυο στέφανα του γάμου».
Εμείς αμέσως φροντίσαμε και έγινε η επιθυμία της, όπως φαίνεται στην καινούργια της πλέον εικόνα.»

Βιογραφία
Η Αγία Νεομάρτυς Αργυρή εγεννήθηκε στην Προύσα το έτος 1688 μ.Χ. Ήταν ωραία στην όψη και φοβούμενη τον Θεό. Ενώ ήταν ακόμη νεόνυμφη αγαπήθηκε από κάποιο Τούρκο, ο οποίος μη δυνάμενος να την φέρει κοντά του, εψευδομαρτύρησε εναντίον της ότι ήθελε να ασπασθεί τη μουσουλμανική θρησκεία. Ο κριτής της Προύσας εφυλάκισε αμέσως την Αγία. Ο Χριστιανός σύζυγος της Αγίας, μετά από ενέργειές του, επέτυχε να γίνει η δίκη στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά κι εκεί, αφού ήλθε ο Τούρκος, εψευδομαρτύρησε και πάλι κατ” αυτής. Η Αγία στην απολογία της ομολόγησε με πνευματική ανδρεία και παρρησία την πίστη της στον Χριστό. Έτσι κατά διαταγή του κριτού ερίχθηκε στην φυλακή του Χάσκιοϊ, όπου μετά από πολυχρόνια δεινά και βασανιστήρια, παρέδωκε το πνεύμα της στον Κύριο το έτος 1721 μ.Χ.

Η Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των λειψάνων της Αγίας Αργυρής στις 30 Απριλίου.

πολυτκιον
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Τυράννους κατήσχυνας εν τοις βασάνοις σεμνή, δειχθείσα πολύαθλε, ώσπερ αδάμας στερρός, Χριστού μάρτυς ένδοξε, έδειξας εναθλούσα προς Χριστόν τον Σωτήρα, έρωτά τε και ζήλον και ακόρεστον πόθον, δι” ο σε Αργυρή, αυτός αξίως εδόξασε.

εικ2

 

 

Από τον μαθητή της Γ΄ τάξης Λαμπρινό Λεωνίδα

 

Σχολιάστε

Top