Τα σκίτσα του μήνα

Χωρίς τίτλο1

Χωρίς τίτλο1

 

 

 

Από τον μαθητή Βαλεντίνο    Ζότο της  Α΄τάξης

Χωρίς τίτλο1

Από την μαθήτρια Χατζηλάμπρου Χρύσα  της  Α΄τάξης

Σχολιάστε

Top