Στήλη: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Με μεγάλη μας χαρά δημοσιεύουμε τραγούδια που έχει αποδώσει σε διάφορες σχολικές εκδηλώσεις χορωδία αποτελούμενη από μαθητές και μαθήτριες του

Top