ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Μία από τις δράσεις της θεματικής εβδομάδας 2019 αφορούσε το θέμα της διατροφής. Οι μαθητές δημιούργησαν ομάδες αποφασίζοντας να βρουν στοιχεία για τις διατροφικές συνήθειες διάφορων χωρών. Παρουσίασαν, λοιπόν, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε «κουζίνας» και στη συνέχεια προσέφεραν στους συμμαθητές τους την ευκαιρία να δοκιμάσουν τη συνταγή που ετοίμασαν από τη χώρα που είχαν επιλέξει!

Η συντακτική ομάδα

DSCN1137 DSCN1138 DSCN1139 DSCN1140 DSCN1141 DSCN1142 DSCN1143 DSCN1144 DSCN1145 DSCN1146 DSCN1147 DSCN1148 DSCN1149 DSCN1150 DSCN1151 DSCN1152 DSCN1153 DSCN1154 DSCN1155 DSCN1156 DSCN1157 DSCN1158 DSCN1159

DSCN1179DSCN1ηθηη DSCN1ηθηρρυη DSCN1ηθηυη DSCN1ηρρ3θηρρυη DSCN1ηρρ35θηρρυη DSCN1ηρρ3522θηρρυη DSCN1ηρρθηρρυη DSCN116τυη1 DSCNτυ,λκουηDSCNτυδσυββυκρυη DSCNτυθ2δδυββυκρυη DSCNτυθ2θηρρυη DSCNτυθ2υββυκρυη DSCNτυθ2υυκρυη DSCNτυκουη DSCNτυξκββννρφυκρυη DSCNτυξκββννυκρυη DSCNτυξκββυκρυη

Σχολιάστε

Top