Αειφορία και Ανάπτυξη

ΗΛΕΚΤ2

Το σχολείο μας για τη φετινή σχολική χρονιά υλοποιεί το σχέδιο δράσης «Αειφορία και Ανάπτυξη» που εγκρίθηκε από το έργο
                                               “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”- (Μ.Ν.Α.Ε.)
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα Σχέδια Δράσης, ως ένας από τους Πυλώνες του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» σκοπό έχουν την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων, της συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Είναι μέθοδος ομαδικής διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι. Εξελίσσεται ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Η μάθηση πηγάζει από την εμπειρία, την οποία αποκτούν τα μέλη από την ενεργό συμμετοχή τους στις διαδικασίες. Στόχος είναι ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, η επαύξηση του κύρους και της ελκυστικότητάς της, η ανακατασκευή προκαταλήψεων και η εξωστρέφεια.
Συγκεκριμένα, τα Σχέδια Δράσης των ΕΠΑ.Λ. είναι Projects τύπου STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Μathematics), αλλά αφορούν και κοινωνικά θέματα, δράσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας στο πλαίσιο των οποίων δημιουργείται εκπαιδευτικό υλικό με τη μέγιστη εμπλοκή των μαθητών με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.
Το Σχέδιο Δράσης «Αειφορία και Ανάπτυξη» του σχολείου μας δεν αντιμετωπίζεται ως μια επιπλέον δραστηριότητα η οποία επιβαρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία και το ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά είναι ένας τρόπος οργάνωσης  ολόκληρης της σχολικής μας μονάδας που υλοποιεί την εξελικτική διαδικασία μάθησης, συνεργασίας, συμμετοχικής ευθύνης και αυτοβελτίωσης.
Τη γενική ευθύνη υλοποίησης του σχεδίου δράσης την έχουν κατά βάση ο Υπεύθυνος Έργου και η Διευθύντρια σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους καθηγητές και τη σχολική επιτροπή. Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού, η συλλογική λήψη αποφάσεων, ο διαμοιρασμός αρμοδιοτήτων και η ανάπτυξη σχέσεων ισοτιμίας και συνεργασίας ενισχύουν την αποδοχή, την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Φορέας Διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων Σχεδίων Δράσης είναι το ΝΟΗΣΙΣ.
Το  σχέδιο δράσης του σχολείου μας «ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» είναι ένα project τύπου STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Μathematics) και περιλαμβάνει τρεις υποδράσεις:

Υποδράση 1: Κατασκευή Οικιακού ψυγείου και χρήση οικολογικού ψυκτικού ρευστού και οικολογικών υλικών

Υποδράση 2: Εσωτερικός φωτισμός αιθουσών με χρήση λαμπτήρων Led

Υποδράση 3: Σχολική Εφημερίδα: «Η δική μας Φωνή»Tεύχος 2(σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).

2524

23

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης