Περιγράφω το σχολείο μου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Δ1, στα πλαίσια μιας εργασίας του βιβλίου των Αγγλικών, περιγράφουν το σχολείο τους.My school

Σχολιάστε