Πώς μπορεί μια σχολική εφημερίδα να κάνει το σχολείο δημιουργικό;

Η δημιουργία μιας σχολικής εφημερίδας είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα που έχει ως στόχο την ελεύθερη έκφραση των μαθητών μας. Η ηλεκτρονική μορφή της  παρέχει την δυνατότητα  να αποτελέσει ένα  δυναμικό μέσο διαλόγου που θα  δώσει το κίνητρο στους μαθητές να αναδείξουν τις απόψεις τους και να μάθουν   να συνεργάζονται. Παράλληλα θα είναι μια  ευκαιρία για το σχολείο τους να ανοίξει ένα παράθυρο επικοινωνίας με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μέσα από την σχολική μας εφημερίδα οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να επιλέγουν και να ερευνούν θέματα που τους ενδιαφέρουν, να αναζητούν, να αποκτούν προσωπική εμπειρία. Ο στόχος μας είναι οι μαθητές μας να μαθαίνουν μέσα από τον προβληματισμό, την επιχειρηματολογία, την καλλιτεχνική έκφραση, την δημιουργικότητα. Να αυτενεργούν , να γράφουν για θέματα που αντανακλούν τη δική τους οπτική γωνία και τις εμπειρίες τους από τη σχολική και την ευρύτερη κοινωνική ζωή. Ελπίζουμε και επιθυμούμε να πλοηγηθούν στην εφημερίδα μας μαθητές, καθηγητές, γονείς και όποιος άλλος θέλει να γνωρίσει τους προβληματισμούς και τα ενδιαφέροντά μας.

Χρύσα Αργυράκη , ΠΕ 02

Σχολιάστε