Μια εργασία των μαθητών του Γ5 στα Εικαστικά

Η σπουδή της τέχνης δεν έχει ως αυτοσκοπό την βελτίωση της τεχνικής … και αναπαραστατικής ακρίβειας… «…Εάν το σώμα και το πνεύμα έμεναν αδιαίρετα, η όρασι, και η αίσθησις εν γένει, θα ήταν άμεση……».

Στέλιος Ράμφος, ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ 1994 Αθήνα ,ΑΡΜΟΣ

Τρίπτυχο αχλάδι

Τρίπτυχο αχλάδι

Σχολιάστε