μη μου τους κύκλους τάραττε

Από τον Τσούκαλα Μάριο Την διάσημη αυτή φράση την χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να δηλώσουμε την ενόχλησή μας για οτιδήποτε προσπαθεί […]

συνέχεια »
Top