~Παιδεία~

 Όταν μιλάμε για παιδεία εννοούμε την απασχόληση με το παιδί το οποίο καταβάλει προσπάθεια για να την λάβει και να μοργωθεί.Τα παιδιά πρ’επει να καλλιεργούνται με αυτή και συνεπώς να γίνονται καλύτερα στο εξής, καθώς με τις σωστές γνώσεις επεκτείνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες.

sxolio

~Αγωγή και εκπαίδευση~

Η αγωγή είναι ένας τρόπος κατά τον οποίο ο έφηβοςσυγκροτείται καθώς επίσης και ταξινομεί τις προσωπικές του εμπειρίες με βάση αυτό που έχει λάβει. Η εκπαίδευση πάλι είναι η άσκηση γνώσεων που βοηθά στην άνοδο του πνευματικού επιπέδου, την απαλλαγή απο προλήψεις και δυσειδαιμονίες καθώς και στην καλύτερη ζωή αυτού που την λαμβάνει.

slide-03

~Εκπαίδευση στην Ελλάδα~

Το άτομο για να λάβει γνώσεις πρέπει να προσπαθεί ο ίδιος καθώς επίσης να γνωρίζει καλά το λεξιλόγιο και εφόσον μιλάμε για Ελλάδα το πλουτισμένο και πανάκριβο λεξιλόγιό μας.Η παιδεία στην Ελλάδα μεταδίδεται στον μαθητή μέσα από τα σχολεία, καθώς είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η παιδεία δεν είναι μόνο γνώσεις αλλά και τρόποι, πάνω στους οποίους στηριζόμαστε και χτίζουμε τις γνώσεις μας.

8a8b9204d68162676a850af61ef7ecca3aa26f0606b1a7b2c90c1b00abace339

~Παιδεία στην Ευρώπη~

Στις χώρες της Ευρώπης η αποία ανατρέφει εκατομμύρια παιδιά η παιδεία δεν διαφοροποιείται σηματικά καθώ; οι γνώσεις λαμβάνονται από το σχολείο και τα παιδιά με βάση αυτό χτίζουν τη ζωή τους και ανεβαίνουν βήμα, βήμα το σκαλί της επιτυχίας. Οι περισσότερες χώρες προσφέρουν στα παιδιά εντός του σχολείου τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή και να μάθει μια ξένη γλώσσα ,από την οποία επεκτείνει τις γνώσεις του και καλλιεργείται.

deti-i-zemnoy-shar

~Ερωτηματολόγιο~

 1. Είστε ικανοποιημένος με τη σημερινή παιδεία;

  α) ναι β) όχι γ) λίγο δ) αρκετά

 2. Θα θέλατε να αλλάξετε κάτι στην παιδεία;

  α) ναι β) όχι

 3. Είστε ικανοποιημένος με τον τρόπο εκπαίδευσης;

  α) ναι β όχι γ) λίγο δ) καθόλου

 4. Οι καθηγητές μεταδίδουν σωστά το μάθημά τους;

  α) ναι β) όχι γ) μερικοί δ) κανένα

 5. Ποιο είναι το αγαπημένο σας μάθημα;

 6. Ποιο μάθημα θεωρείτε λιγότερο σημαντικό;

 7. Οι ώρες διδασκαλίας επαρκούν;

  α) ναι β) όχι

 8. Οι καθηγητές είναι ευγενικοί απένατί σας;

  α) ναι β) όχι γ) όχι όλοι

 9. Στο σχολείο πηγαίνετε με ευχαρίστηση;

  α) κάθε μέρα β) καμία μέρα γ) κάποιες φορές

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Τζαβάρας ( 2015). Παιδεία. Διαθέσιμο από < https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1 >. [Τελευταία πρόσβαση : 20 Δεκεμβρίου 2015

 • European Commission (2012). Ευρωπαική επιτροπή δελτίο τύπου. Διαθέσιμο από < http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-990_el.htm > . [Τελευταία πρόσβαση : 20 Δεκεμβρίου 2015]

 • Οι εικόνες του άρθορου έχουν αντληθεί από ιστοσελίδες του Παγκίσμιου ιστού και δεν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συντάκτη του άρθρου και του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού σχολικού περιοδικού.

Σχολιάστε

Top