Πυροσβεστική εν δράσει!

Την 19η Μαΐου 2022 ο σύλλογος διδασκόντων συμμετείχε στην επιμόρφωση αναφορικά με το σημαντικό θέμα της πυρασφάλειας και της πολιτικής προστασίας Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε ο διευθυντής του Σχολείου κ. Γρατσωνίδης Αστέριος.

Με υπηρεσιακό όχημα και κατάλληλο εξοπλισμό, ο αξιωματικός του πυροσβεστικού κλιμακίου του Λαγκαδά, επιπυραγός κ. Ανδρέου Νικόλαος επισκέφτηκε το σχολείο μας με σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τα θέματα χρήσης ενεργητικών μέτρων πυρόσβεσης-πυρασφάλειας-πολιτικής προστασίας.

Ειδικότερα, ο επιπυραγός ενημέρωσε το διδακτικό προσωπικό για τη φωτιά και τους κινδύνους της, για την πρόληψη των πυρκαγιών καθώς και για τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Πρόβαλλε εικόνες, βίντεο και power point, αναφορικά με τους παράγοντες που προκαλούν τη μετάδοση της πυρκαγιάς μέσα στο σπίτι, καθώς και έξω από αυτό. Για το σκοπό αυτό έγινε επίδειξη του εξοπλισμού των πυροσβεστικών μέσων και της λειτουργίας τους.

Στο τέλος πρότεινε τρόπους που προλαμβάνουν το ενδεχόμενο πυρκαγιάς, προστατεύουν και την αντιμετωπίζουν άμεσα και δραστικά, προκειμένου να μειωθούν τα δυσάρεστα συμβάντα, καθώς και οι απρόβλεπτες συνέπειες  που ακολουθούν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Αυτή η επιμορφωτική δράση ήταν καθοριστικής σημασίας για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με το τόσο σημαντικό θέμα της προστασίας και πρόληψης από την πυρκαγιά.

Μαρία Χαχαμίδου,

Φιλόλογος ΓΕΛ Σοχού

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης